Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Kontakt

 • ul. Wałbrzyska 15,
 • 58-100 Świdnica,
 • godziny urzędowania: 07:30 - 13:00; Po godzinie 13:00, wnioski można zostawić w sekretariacie pokój nr 36, II piętro ( bez możliwości weryfikacji).

Zadania

Do zadań Zespołu należy:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty.
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - warunki uczestnictwa, zasady dofinansowania.
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty.
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty.
 5. Usługi tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika.
 6. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 7. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej - definicja, kryteria dofinansowania.
 8. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".
 9. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę.
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
 11. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań, informacji z prowadzonej działalności.
 12. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach.
 13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientów.
 14. Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Rejestr zmian dla: Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2024-01-09 11:10:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2024-01-09 11:10:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).