Zespół Finansowo-Księgowy

Zadania

Do zadań Zespołu finansowo-księgowego należy, w szczególności:

Do zadań Zespołu należy:

 • opracowywanie dokumentacji finansowej (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów finansowych),
 • opracowanie projektów budżetu,
 • nadzór nad realizacją budżetu,
 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
 • obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
 • przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • kontrola sposobu realizacji umów zawartych przez powiat z zakresu pomocy społecznej oraz w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • windykacja odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • prowadzenie akt i spraw osobowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
 • prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, przebiegu pracy, nagród jubileuszowych, sporządzania sprawozdań statystycznych.

Kontakt

 • ul. Wałbrzyska 15,
 • 58-100 Świdnica,
 • godziny urzędowania: 07:15 - 15:15.

Rejestr zmian dla: Zespół Finansowo-Księgowy

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).