Informacja

Fundacja Aktywizacja od maja 2021 roku rozpoczęła, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu "Work-for-all", który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem główny Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób oraz jakości zatrudnienia 200 osób z niepełnosprawnościami lub osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Aktywizacja.

Rejestr zmian dla: Informacja

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Michał Bugarewicz
 • Opublikował:
 • Michał Bugarewicz
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-09-28 12:00:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Michał Bugarewicz
 • Michał Bugarewicz
 • 2021-09-28 12:00:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).