Informacja dot. programu Dobry Start

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,  ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start , zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z datą umieszczenia, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start:

 1. Instrukcja dla dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej,
 2. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka),
 3. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start,
 4. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start.

Instrukcje są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć wniosek o jego wydanie. W przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka powyższy wniosek powinien zawierać nazwiska dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na które przysługuje świadczenie dobry start.

Rejestr zmian dla: Informacja dot. programu Dobry Start

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Michał Bugarewicz
 • Opublikował:
 • Michał Bugarewicz
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-07-14 12:00:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Michał Bugarewicz
 • Michał Bugarewicz
 • 2021-07-14 12:00:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).