Informacja o pracy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy POSZUKUJE TRZECH (3) OSÓB DO REALIZACJI USŁUGI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1.     Wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy). 
 5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

WARUNKI WSPÓŁPRACY: 

Świadczenie usługi na podstawie umowy zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 

 

Rejestr zmian dla: Informacja o pracy.

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Katarzyna Skrzypek
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-11-29 11:23:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Katarzyna Skrzypek
 • Administrator
 • 2022-11-29 11:23:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).