Ogłoszenie o naborze (20230823)

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. "Bieg po rodzinę zastępcza", Zarząd Powiatu w Świdnicy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złozone w otwartym konkursie ofert.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze (20230823)

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Beata Galewska
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-08-23 11:56:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Beata Galewska
 • Administrator
 • 2023-08-23 11:56:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).