PRZYPOMINAMY !!!

PRZYPOMINAMY – 31 sierpnia 2023 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, złożenia wniosku w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bądź – w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioski można składać w formie papierowej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 18

bądź elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Szczegółowe informacje:    

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "projekty i programy",  Aktywny samorząd

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rejestr zmian dla: PRZYPOMINAMY !!!

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-08-24 12:17:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2023-08-24 12:17:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).