Uwaga studenci

Informujemy, iż trwa nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W Module II terminy zakończenia naboru wniosków są następujące:

 • 10 października 2021r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego 2021/2022,
 • 30 września 2021 r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2020/2021. Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego; wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w systemie SOW, datę wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin złożenia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2020/2021 – musi być on złożony w okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września 2021 r.).

Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 18
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21

Wzory wniosków są do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rejestr zmian dla: Uwaga studenci

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Michał Bugarewicz
 • Opublikował:
 • Michał Bugarewicz
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-09-15 12:00:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Michał Bugarewicz
 • Michał Bugarewicz
 • 2021-09-15 12:00:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).