UWAGA STUDENCI

Informujemy, iż z dniem 1 września br. rozpoczął się nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W Module II terminy zakończenia naboru wniosków są następujące:
- 10 października 2022r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego 2022/2023,
- 30 września 2022r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2021/2022. Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego; wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, złożenia wniosku w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bądź – w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin złożenia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2021/2022 – musi być on złożony w okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września 2022r.).

Wnioski można składać w formie papierowej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 18, tel. 74 851 50 21

bądź elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Informacje, instrukcje, regulamin korzystania z Systemu dostępne na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/ 

Wzory wniosków do pobrania: www.pcpr.swidnica.pl, zakładka "druki wniosków"

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Rejestr zmian dla: UWAGA STUDENCI

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Ewelina Rożyńska
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-09-01 12:57:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Ewelina Rożyńska
 • Administrator
 • 2022-09-01 12:57:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).