Wyniki oceny prac plastycznych przedłożonych na konkurs plastyczny pn. „Budujemy świat wolny od przemocy” w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W dniu  19 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Beata Galewska - przewodnicząca  komisji,
 2. Katarzyna Dudkiewicz - członek komisji
 3. Katarzyna Skrzypek - członek komisji,
 4. Lidia Starzyk - członek komisji
 5. Marta Niedźwiecka - członek komisji,

ustaliła, że zwycięzcami w konkursie pn. „Budujemy świat wolny od przemocy”  zostali:

W kategorii dzieci w wieku 7 – 10 lat:

 1. miejsce zdobył Adrian lat 10 za pracę  pt. „Zło i dobro. Przemoc i piękno” – bon 200,00 zł
 2. miejsce zdobyła Laura lat 10, za pracę pt. „Budujemy świat wolny od przemocy” – bon 150,00 zł
 3. miejsce zdobyli Jakub lat 8&Maciej, lat 9,  za pracę pt. „Stop”– bon 100,00 zł

wyróżnienie zdobyli:

 1. Daniel  lat 8, za pracę pt. „Świat bez przemocy” – bon 50,00 zł
 2. Damian lat 10, za pracę  pt. „Przemoc i szczęście” – bon 50,00 zł.

W kategorii dzieci i młodzież powyżej  10 roku do 16 lat:

 1. miejsce zdobyła Emilia, lat 14 za pracę  pt. „Nie pozwól mi płakać” – bon 200,00 zł
 2. miejsce zdobyła Julia, lat 13, za pracę pt. „Węzły problemów” – bon 150,00 zł
 3. miejsce zdobyła Julia lat 13,  za pracę pt. „Stop przemocy - reaguj” – bon 100,00 zł

wyróżnienie zdobyli:

 1. Wiktoria lat 12, za pracę pt. „Świat w świecie nienawiści. Świat w świetle dobroci” – bon 50,00 zł
 2. Wiktoria lat 11, za pracę pt. „Stop przemocy” – bon 50,00 zł.

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić wszystkich uczestników konkursu. Każdy uczestnik otrzyma bon upominkowy w wysokości 30,00 zł (9 uczestników). Łącznie przesłano na konkurs 19 prac plastycznych.