Wypożyczalnia Technologii Wspomagających od PFRON

W sierpniu 2023r. powstał program skierowany do osób niepełnosprawnych pod nazwą Wypożyczalnia Technologii Wspomagających działający przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to program umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością korzystanie z różnorodnych technologii i urządzeń, które pomagają im w wykonywaniu codziennych czynności, komunikacji, edukacji oraz pracy. W ramach tej wypożyczalni, osoby niepełnosprawne mogą wypożyczać sprzęt przez określony czas, co pozwala im dostosować wsparcie do swoich indywidualnych potrzeb oraz aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Program Wypożyczalni Technologii Wspomagających jest dostępny dla osób, które spełniają następujące kryteria:

 • Posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne.
 • W ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej, nie otrzymały ze środków PFRON lub NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej, jak ta, którą chce się wypożyczyć.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link:  Przejdź do sow.pfron.org.pl
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON. Przejdź do cidon.pfron.org.pl/kontakt/

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku:

Jeśli jednak:

 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z wcześniej zakupionego sprzętu lub urządzenia, albo utraciłeś go w wyniku zdarzeń losowych (np. kradzież, zniszczenie), możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)przy Oddziale PFRON, aby uzyskać wsparcie. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
 • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

 

Rejestr zmian dla: Wypożyczalnia Technologii Wspomagających od PFRON

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • PFRON
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-09-20 07:16:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • PFRON
 • Administrator
 • 2023-09-20 07:16:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).