06.12.2019

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na postępowanie pn. Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych / rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z podziałem na zadania.

Rejestr zmian dla: 06.12.2019

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).