08.11.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 dokonano wyboru oferty.

Rejestr zmian dla: 08.11.2019

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).