Zamówienia publiczne

21.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom środka interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Cetrum Pomocy Rodzinie w Świdnic...

19.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ś...

09.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia na usługę wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

07.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach...

06.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach...

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).