Zamówienia publiczne

27.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na zadania".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 grudnia 2019 roku w zakresie streszczenia i porównania złożonych ofert.

24.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych. rodzin...

20.12.2019

Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczącej postępowania w przedmiocie zamówienia pn. "udzielenia pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy".

17.12.2019

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.

11.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do zlożenia oferty na "Udzielenie pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wg. podziału na zadania.

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).