Zamówienia publiczne

03.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu Świdnickiego.

01.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - pełnienie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością dla uczestników projektu ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Prog...

31.01.2017

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie:

27.01.2017

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie konkurencyjności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi obejmującej udzielenie pomocy i wsparcia klientom Powiato...

18.01.2017

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w temacie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

16.01.2017

Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok, część A - funkcjonowanie PCPR w Świdnicy

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).