Zamówienia publiczne

21.12.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2...

18.12.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...

Udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu "Akademia rozwoju"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzi...

10.12.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu na zadanie: "Udzielenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląsk...

29.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie: udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoś...

28.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzi...

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).