Zamówienia publiczne

18.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra...

06.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze...

18.01.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie: "Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regi...

11.01.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu S...

28.12.2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego.

24.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).