Zamówienia publiczne

17.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością dla uczestników projektu konkursowego ,,Dr...

15.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzini...

14.02.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu konk...

13.02.2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy infomruje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej została wybrana Pani Katarzyna Dudkiewicz zamieszkała w Wałbrzychu

10.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie konkurencyjności na świadczenie usługi obejmującej udzielenie pomocy i wsparcia klientom Powiatowego Centrum...

08.02.2017

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych w przedmiocie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do 60 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dzieck...

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).