Zamówienia publiczne

20.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. przeprowadzenie treningów/warsztatów/szkoleń dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó...

25.03.2019

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu O...

22.03.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadzie zapytania ofertowego na zadanie:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeni...

08.03.2019

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na zadanie zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu "Akademia rozwoju".

05.03.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zapraszado złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Instalacja systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15".

21.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzielanie indywidualnych korepet...

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).