Zamówienia publiczne

28.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”.

17.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część II zadania pn.: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”.

Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środ...

16.10.2019

Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

08.10.2019

Ogłoszenie nr 607515-N-2019

19.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. przeprowadzenie indywidualnych konsultacji ze specjalistami: seksuolog, logopeda, dietetyk dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra...

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).