Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja

Informuję, iż w dniach 20-24.02.2017 r. w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, przy ulicy Zamkowej 2 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Świdnicy będą przyjmować pokrzywdzonych w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", w tym w ramach przypadającego w dniu 22 lutego 2017 roku Dnia Ofiar Przestępstw.

Akcja ta jest organizowana po to, by przypomnieć o cierpieniu ofiar, potrzebie ochrony interesów i konieczności niesienia pomocy.

Informuję ponadto, że w dniu 21.02.2017 r. w godzinach od 10.00 - 13.00 dodatkowy dyżur będzie pełnić Kierownik Działu Dochodzeniowo-Śledczego prokurator Donata Kalaman-Smoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Frańciszkańskiej 7 w Świdnicy.

Założeniem tej akcji jest to, aby każdy mógł uzyskać informację na temat uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu lub o sposobie załatwienia sprawy.

Wszelkie udzielane przez prokuratorów tut. Prokuratury informacje są bezpłatne.

Prokurator Rejonowy
Marek Rusin

Informacja o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością dla uczestników projektu konkursowego ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  została wybrana oferta zawarta w załączonym skanie dokumentu.

Pelna treść informacji o wyborze oferty (plik PDF, 128 KB)

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu świdnickiego została wybrana oferta zawarta w załączonym skanie dokumentu.

pełna treć powiadomienia z uwzględnieniem wybranych ofert (plik PDF, 50 KB)

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu konkursowego ,,Droga do aktywności 2”.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4,2 MB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy infomruje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej została wybrana Pani Katarzyna Dudkiewicz zamieszkała w Wałbrzychu.

Pełna treść informacji (plik PDF, 60 KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl