Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Podaruj siebie – zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka.
Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoja szansę – na Ciebie…

Efekty obrad VI sesji Rady Powiatu Świdnickiego

W dniu  15 kwietnia 2015 roku podczas obrad Rady Powiatu Świdnickiego, podjęta została uchwała określająca podział zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz podział tych środków.
Podczas sesji przyjęto również ,,Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2015 - 2017”. Program stanowi zbiór integralnych działań powiatu w zakresie szeroko rozumianej pieczy zastępczej zarówno rodzinnej, jaki i instytucjonalnej, na okres trzech najbliższych lat. Zawiera on diagnozę sytuacji pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego oraz określa zakres zadań i niezbędnych działań zmierzających do ograniczenia skutków sieroctwa społecznego.

Warsztaty "Być Mamą"

Zapraszamy mamy z najmłodszymi
dziećmi (do 1 roku życia) na zajęcia warsztatowe!

Warsztat "Być mamą" jest skierowany do mam najmłodszych dzieci (do ukończenia przez nie 1. roku życia). W tym pierwszym roku rozstanie mamy z dzieckiem jest bardzo trudne dla obu stron, dlatego mamy w warsztacie uczestniczą razem ze swoimi maluszkami. Pojawienie się dziecka to wielkie szczęście i radość, ale także ogromna zmiana w życiu kobiety i całej jej rodziny, to także bardzo dużo pytań i wątpliwości.

czytaj więcej.

„Aktywny samorząd” – rusza nabór wniosków w Module I

Przypominamy, że od dnia 15 kwietnia br. można składać wnioski w ramach Modułu I programu "Aktywny Samorząd". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program "aKuKu" spełnia marzenia

Ruszyła kolejna edycja programu „aKuKu”. W 2015 roku przewiduje się jedną edycję -  „Czas do szkoły”. Organizatorem Programu jest „Fundacja Przyjaciółka” oraz Fundacja „Oriflame Dzieciom”. Program trwa w okresie od 15 maja 2015 r. do 15 października 2015 r.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl