Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Aktywizacja 30-latków

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza pracodawców oraz osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne, do udziału w stażach.

Grupa wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że z dniem 13 lipca 2018 r. rozpoczynamy kolejną formę wsparcia w ramach projektu „Akademia rozwoju” – grupa wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

Usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki  pn. „Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Rządowy program „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,  raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

"Integracja" 3/2018

W numerze 3/2018 jak zawsze wiele ciekawych materiałów, m.in. związanych z kultową już kampanią „Płytka wybraźnia”, kiedy to „już nie można się cofnąć”, tylko zwykle jechać dalej przez życie na wózku.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl