Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygniętego w dniu 27.11.2018 zostały wybrane następujące oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF, 4.5MB)

Życzenia

Ważny komunikat

Zgodnie z zarządzeniem Nr 35/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 30 października 2018 r. w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Centrum będzie nieczynne.

Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy rozpoczyna Program szkoleniowy "RODZINA" dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
Dla osób zakwalifikowanych na szkolenie w dniu 13 grudnia br. pierwsze zajęcia szkoleniowe odbędą się już 18 grudnia br. w godzinach od 15:00 do 19:00.
Miejsce: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy (pokój nr 10).
Zajęcia prowadzić będą: Magdalena Grześlowska oraz Marta Wierzbowska. ZAPRASZAMY:)

„MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl