Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Protokół z przeprowadzonego postępowania.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 30 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Świdnickiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii do projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2015-2017 r.”

Pomoc dla rodzin z małymi dziećmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Stowarzyszenie ADESSE realizują projekt „Bezpieczna więź fundamentem szczęścia II.” Głównym założeniem projektu jest zwiększenie efektywności działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi. Od października 2014 r. do końca czerwca 2015 r., osoby zainteresowane zachęcamy do korzystania z bezpłatnych form pomocy.

Zapytanie ofertowe - działanie środowiskowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie działania środowiskowego o charakterze integracyjno – kulturalno – turystycznym dla uczestników projektu systemowego „DROGA DO  AKTYWNOŚCI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]

Spotkajmy się w Klubiku Mamy i Taty

Już 27 lutego br. odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Klubiku Mamy i Taty, podczas którego rodzice dzieci w wieku 0 – 6 lat dowiedzą się o tym jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl