Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zabawa integracyjna

Już po raz trzeci uczestnicy WTZ Świdnica, WTZ Wałbrzych oraz delegacje zaprzyjaźnionych uczniów z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 ze Strzegomia spotkali się na zabawie integracyjnej organizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. "Wsparcie rodzin z terenu powiatu świdnickiego w prawidłowym funkcjonowaniu"

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016., poz. 239 z późn. zm.), a także o uchwałę Zarządu Powiatu Nr 425/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. informuję, że w wyniku konkursu realizacja zadania pn. "Wsparcie rodzin z terenu powiatu świdnickiego w prawidłowym funkcjonowaniu" została zlecona Stowarzyszeniu ADESSE z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 29a/22.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 1.430,00 zł

Piotr Fedorowicz

STAROSTA ŚWIDNICKI

 

Podgląd oryginału dokumentu (plik PDF, 71 KB)

„Profilaktyka przemocy to niezbędna taktyka pomocy”

Dnia 25.11.2016 r. odbyła się  konferencja pn. „Profilaktyka przemocy to niezbędna taktyka pomocy” zorganizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Pomocy Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2016.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Droga do aktywności 2"

Z radością informujemy, że w dniu 15 listopada br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Droga do aktywności 2" z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Niebieska Linia”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje pomoc doznającym pomocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl