Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy rozpoczęło w 2019 roku realizację treningów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Akademia rozwoju”. Treningi zaplanowano w 8 zakresach tematycznych. Skierowane są do dzieci powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wykonawca: Fundacja Samodzielne.pl, os. prowadząca: Kaja Kajdan.

Czas trwania: 8 h dydaktycznych.

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia zamieszczane są w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

W ramach działania zrealizowano już następujące tematy treningów: „Warsztat współdziałania i współpracy zespołowej – czyli w jedności siła!”,  „Trening komunikowania się, czyli jak mówić żeby zostać zrozumianym?”, „Warsztat budowania motywacji – czyli chcieć to móc!”,  „Trening innowacyjności i twórczego myślenia, czyli jak zrobić z igły widły?”.

Pozostałe zaplanowane tematy to:

  • Trening nabywania pewności siebie, czyli jak zostać Herkulesem? (14.03.2020 r.)
  • Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli jak zostać swoim menedżerem? (04.04.2020 r.)
  • Warsztat zdrowego żywienia jestem tym co jem. (16.05.2020 r.)
  • Trening prowadzenia gospodarstwa domowego, czyli jak przetrwać do pierwszego? (13.06.2020 r.)

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji grupowej dla pracowników Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Świdnicy"

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 854KB)

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES informuje, że rozpoczęło nabór wniosków o stypendia na okres 2020/2021. Szczegóły poniżej.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka • Organizacja Pożytku Publicznego
Katowice • ul. Kościuszki 46 • tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl  e-mail: spes@spes.org.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie umowy na roboty budowlane dla zamówienia publicznego pn. " Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy "

Pełna treść ogłoszenia (plik DOCX, 16KB)

Przyjemne doskonalenie umysłu - trening biofeedback dla dzieci z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 realizowana jest terapia EEG Biofeedback w wymiarze 1.100 godzin dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego.

Aby skorzystać z usług terapii EEG Biofeedback należy skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

CO TO JEST BIOFEEDBACK?

( czytaj więcej )

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl