Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Życzenia

 

Karty parkingowe dłużej ważne

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z  kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu wczorajszym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odbyło się spotkanie informacyjne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie dotyczyło oferowanych przez Centrum form wsparcia, skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.

„Integracja” 5/2014

W październiku minęło 20 lat, odkąd pojawił się magazyn "Intergracja". Ówczesny 8-stronicowy czarno-biały biuletyn szybko przekształcił się w profesjonalne, kolorowe, wysokonakładowe pismo, a bieżący jubileuszowy numer rozrósł się do 68 stron i 30 tys. nakładu.
Z „Abecadła Pawłowskiego” – oryginalnego wyboru haseł naczelnego "Integracji" – dowiecie się tego, co najważniejsze w 20-letniej historii organizacji. Lektura momentami zaskakująca, a momentami wzruszająca.

III Powiatowa Konferencja „Wyjść z cienia”

Serdecznie zapraszamy na III Powiatową Konferencję „Wyjść z cienia”, która odbędzie się w dniu 20 listopada br., w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, w godz. 10.00 – 13.00. Konferencja ma charakter otwarty i adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Do udziału w spotkaniu szczególnie gorąco zapraszamy rodziny zastępcze z terenu powiatu świdnickiego.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl