Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Informacja

Informujemy, że dnia 2 maja 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15 oraz przy ul. Żeromskiego 16/8 będzie nieczynne.

Życzenia

 Życzenia

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

Umożliwienie dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych akceptowania siebie i otoczenia w dorosłym życiu, tak aby mogły utworzyć swoją własną rodzinę, to cel strategiczny Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia spotkali się w dniu wczorajszym z zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka z terenu naszego powiatu.

Kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

Rusza kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, współfinansowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
Program będzie realizowany w formie zajęć grupowych.

Wolontariat nadal w modzie

Osoby chętne i gotowe do niesienia pomocy rodzinom zastępczym w ramach wolontariatu, mogły wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym specjalnie dla nich.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl