Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Wyniki konkursu plastycznego - "Wesoła pisanka"

Konferencja - "Mediacje w praktyce"

Konkurs plastyczny - "Wesoła pisanka"

Regulamin konkursu plastycznego "Wesoła pisanka" (plik PDF, 109KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadzie zapytania ofertowego w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020” rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019 r. na:

Pełna treść informacji (plik PDF, 259KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadzie zapytania ofertowego na zadanie:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020” do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.03.2019 r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 123KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl