Wyniki oceny prac plastycznych przedłożonych na konkurs plastyczny  pn. „Budujemy świat wolny od przemocy” w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W dniu  19 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Beata Galewska                   - przewodnicząca  komisji,
 2. Katarzyna Dudkiewicz        - członek komisji
 3. Katarzyna Skrzypek            - członek komisji,
 4. Lidia Starzyk                       - członek komisji
 5. Marta Niedźwiecka             - członek komisji,

ustaliła, że zwycięzcami w konkursie pn. „Budujemy świat wolny od przemocy”  zostali:

W kategorii dzieci w wieku 7 – 10 lat:

 1. miejsce zdobył Adrian lat 10 za pracę  pt. „Zło i dobro. Przemoc i piękno” – bon 200,00 zł
 2. miejsce zdobyła Laura lat 10, za pracę pt. „Budujemy świat wolny od przemocy” – bon 150,00 zł
 3. miejsce zdobyli Jakub lat 8&Maciej, lat 9,  za pracę pt. „Stop”– bon 100,00 zł

wyróżnienie zdobyli:

 1. Daniel  lat 8, za pracę pt. „Świat bez przemocy” – bon 50,00 zł
 2. Damian lat 10, za pracę  pt. „Przemoc i szczęście” – bon 50,00 zł.

W kategorii dzieci i młodzież powyżej  10 roku do 16 lat:

 1. miejsce zdobyła Emilia, lat 14 za pracę  pt. „Nie pozwól mi płakać” – bon 200,00 zł
 2. miejsce zdobyła Julia, lat 13, za pracę pt. „Węzły problemów” – bon 150,00 zł
 3. miejsce zdobyła Julia lat 13,  za pracę pt. „Stop przemocy - reaguj” – bon 100,00 zł

wyróżnienie zdobyli:

 1. Wiktoria lat 12, za pracę pt. „Świat w świecie nienawiści. Świat w świetle dobroci” – bon 50,00 zł
 2. Wiktoria lat 11, za pracę pt. „Stop przemocy” – bon 50,00 zł.

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić wszystkich uczestników konkursu. Każdy uczestnik otrzyma bon upominkowy w wysokości 30,00 zł (9 uczestników). Łącznie przesłano na konkurs 19 prac plastycznych.

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 667KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2021 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 18 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2021 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 18 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością pn. "Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe".

Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Do udziału w dyskusji zapraszamy osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością, osoby zawodowo związane z problematyką niepełnosprawności, w tym przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które już realizowały opiekę wytchnieniową.

Terminy konsultacji oraz link do formularzy zgłoszeniowych:

Spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy Zoom, a liczba miejsc jest ograniczona.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pod adresem  http://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty poprowadzona jest rejestracja na konsultacje pozostałych instrumentów wypracowanych w ramach projektu tj.:

 • Mobilny doradca włączenia społecznego,
 • Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze,
 • Budżet osobisty,
 • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),
 • Standard działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • Standard usługi Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,
 • Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl

Zgodnie z Aneksem Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 z dnia 1 października 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w sprawie ogłoszenia konkursu dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego, przedłużony został termin składania prac plastycznych. Prace można składać do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 14:00 w sekretariacie PCPR przy ul. Wałbrzyskiej 15. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 19 listopada 2021 r.

Przypominamy, że ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego pn. „Budujemy świat wolny od przemocy”, stanowi jeden z elementów Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, której tutejsze Centrum jest partnerem.

Przez pierwsze 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku  bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy został partnerem
tej akcji. Wspólnie z innymi instytucjami „Budujemy świat wolny od przemocy”. Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem Kampanii. Świdnicki OIK zaplanował warsztaty edukacyjne z młodzieżą szkolną oraz seniorami, a dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej został ogłoszony konkurs plastyczny.

Przewodnik KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY (plik PDF, 18,52 MB)