Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach Święta Rodziny obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest 30 maja. To szczególny dzień, dzień podkreślający ogromną rolę rodzicielską i opiekuńczą wszystkich rodzin zastępczych.
II edycja Święta Rodziny odbędzie się w Świdnicy 27 maja. Jest to inicjatywa, która ma na celu pokazanie piękna rodziny i jej wielkiej wartości oraz zaproszenie wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego do wspólnej, aktywnej zabawy.

"Integracja" 2/2018

W numerze 2/2018 – jak zawsze – wiele ciekawych materiałów, m.in. „Cena samodzielności”, emocje w reportażu o Polce i porady dla wybierających się na wakacje oraz – co widać na pierwszy rzut oka – materiał o proteście rodziców w sejmie.

Pierwsze działania w ramach projektu "Akademia rozwoju"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2018 r. w ramach projektu „Akademia rozwoju” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach działania podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej, rozpoczęła się realizacja pierwszej formy wsparcia - superwizja dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. W projekcie zaplanowano łącznie 27 spotkań po 5 h zegarowych. Harmonogram spotkań w zakładce Projekty i programy – Akademia rozwoju – Działania projektowe.

Projekt "Akademia rozwoju" realizowany jest w okresie: 01.05.2018 - 31.12.2020.

Projekt zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości zadań związanych z adopcją międzynarodową oraz zmiany w organizacji ośrodków adopcyjnych – takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Odwiedziny uczniów z Rypina

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego z Rypina, miasteczka położonego w województwie kujawsko – pomorskim, będąc na wycieczce w Górach Stołowych, przejazdem do wrocławskiego Afrykarium, odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl