Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Więcej pieniędzy dla WTZ

Minister Finansów wydał zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym planie finansowym PFRON. Wniosek Funduszu w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zmiany polegają na przeznaczeniu ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat pracodawców na zwiększenie kosztów realizacji niektórych zadań PFRON. W praktyce chodzi m.in. o kolejne podniesienie kwoty dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 56 KB)

Informacja o naborze

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 236 KB)

Dobry Start dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Życzenia:)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl