Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na postępowanie pn. Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych / rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z podziałem na zadania:

Pełna treść zapytania ofertowego (pik PDF, 1.7 MB)

Konferencja inaugurująca promocję Programu Rodzicielstwa Zastępczego.

Jak to jest być rodzicem? Wie wielu. Jak to jest być rodzicem zastępczym wiedzą wybrani. – To miłość, której nie da się zastąpić – mówi pani Justyna, która od kilkunastu lat tworzy w powiecie świdnickim rodzinę zastępczą, w której schronienie znalazło dziewięcioro dzieci. Na podobną pomoc czeka obecnie jeszcze czterdzieści.  - To właśnie z myślą o nich powstał program Rodzina Zastępcza “ Miłość nie do zastąpienia”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Jego podstawowym założeniem jest pozyskanie nowych kandydatów do tworzenia rodzin zastępczych – mówi Katarzyna Dudkiewicz, rzecznik programu i dodaje. -  Stworzenie domu dla potrzebujących wsparcia dzieci to nasz cel i misja, którą pełnimy każdego dnia. Niestety, pomimo prowadzonych od niemal 18 lat działań świdnickiego PCPR-u oraz wysokiej lokaty w wojewódzkim rankingu instytucji zajmujących się pieczą zastępczą, liczba kandydatów na rodziny zastępcze wciąż nie jest wystarczająca.

Problem dotyczy całego kraju. Naszym zdaniem jest pokazanie chętnym do sprawowania tej ważnej funkcji, że rodzina zastępcza to rodzina jak każda inna – mówił podczas konferencji prasowej inaugurującej program, starosta świdnicki, Piotr Fedorowicz.

Kandydaci, a potem już zawodowe rodziny zastępcze na każdym etapie mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - Staramy się pomóc naszym rodzinom w ich roli. Zależy nam na tym, by rodzina, w której znalazło się dziecko ofiarowała mu podobne wartości jak zdrowo funkcjonująca rodzina biologiczna – wyjaśnia dyrektor PCPR, Beata Galewska. - W tym chcemy towarzyszyć rodzinie i ją wspierać. Organizujemy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Angażujemy naszych kandydatów w szkolenia i warsztaty. Pomagamy na wiele sposobów. Żadna z naszych rodzin nie jest pozostawiona sama sobie – dodaje.

Dziecko jest najważniejsze, stwarzamy mu bezpieczny dom, rodzinę i opiekę do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej. Dom, w którym jest uśmiech i radość oraz kierunek do lepszych zmian. By tego dokonać potrzebujemy pomocy osób zaangażowanych i świadomych swojej roli – wyjaśnia Alicja Synowska, członek zarządu powiatu świdnickiego.

Czwartkowa konferencja prasowa inauguruje rozpoczęcie programu Rodzina Zastępcza “Miłość nie do zastąpienia”. Spotkanie z mediami to jednak dopiero początek działań i stałej współpracy. Już ruszył fanpage projektu, na którym zainteresowani codziennie będą znajdować informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego oraz poznają naszych wyjątkowych – niezastąpionych zastępczych. Zaplanowano spotkania z radami pedagogicznymi oraz zainteresowanymi kandydatami. Nawiązaliśmy także współpracę z poszczególnymi gminami powiatu. To dopiero początek naszych działań o dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco – dodaje Katarzyna Dudkiewicz.

Osoby już zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 74/857-45-23. Ponadto podstawowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.profesjonaliscizsercem.pl

 

( czytaj więcej )

 

Listopad pełen wrażeń w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Miesiąc listopad był dla naszego warsztatu miesiącem pełnym niezapomnianych wrażeń, ciekawych doświadczeń, emocji i pozytywnej energii. Zaczęliśmy od niespodzianki, jaką było wyjście do pizzerii. Do ostatniego momentu nie powiedziano nam gdzie idziemy, dopiero przed drzwiami pizzerii poinformowano nas, że dziś zostaliśmy zaproszeni na pizzę…było naprawdę pysznie.

W kolejnym tygodniu zostaliśmy zaproszeni do Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu przez Grupę „Promyczki”, gdzie wspólnie przygotowaliśmy szarlotkę. W wolnej chwili nasz uczestniczka warsztatu próbowała podzielić się z dziećmi swoimi informacjami na temat ptaków. W tym Przedszkolu realizowane są praktyki zawodowe, przez uczestników naszego warsztatu. Pomagamy w grabieniu liści.

14 listopada braliśmy udział w Konferencji organizowanej przez Powiat Świdnicki dotyczący obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Jest to święto także dla kadry naszego warsztatu. Dziękujemy, że są tacy ludzie, którzy łączą pasje i pracują na rzecz drugiego człowieka.

19 listopada byliśmy we Wrocławiu w Hydropolis. Tam mogliśmy dowiedzieć się wszystkiego o wodzie, doświadczyć wielu eksperymentów i poczuć zmysłami dotyku, zapachu, wzroku. Najlepsza była strefa relaksu…. Odwiedziliśmy również CAFE RÓWNIK. Jest to kawiarenka, którą prowadzą osoby niepełnosprawne z zespołem Aspergera, z autyzmem i niepełnosprawne intelektualnie. W CAFE RÓWNIK są wszyscy RÓWNI, nie ma podziału na zdrowych i niepełnosprawnych. A niepełnosprawny czuje się w pełni sprawnym….fajna inicjatywa. Może podobna kawiarenka będzie w przyszłości w naszym Powiecie Świdnickim…

20 listopada, delegacja w warsztatu miała możliwość doświadczyć, kolejnych niesamowitych wrażeń. Troje mężczyzn, niepełnosprawnych w stopniu znacznym, będących na co dzień uczestnikami WTZ w Polkowicach podjęło próbę zdobycia Jebel Toubkal, góry o wysokości 4167mnpm. Uczestnicy Ci, reprezentowali całe środowisko osób niepełnosprawnych, które tak jak oni maja marzenia, chcą być użyteczni oraz potrzebni. Spełnili w ten sposób swoje marzenia… Projekt nosił nazwę „Niepełnosprawni bracia na Dachu Północnej Afryki”.

Każdego dnia osoba niepełnosprawna podejmuje wysiłek, aby wejść na własne Kilimandżaro. Niektórzy chcą po prostu wstać z łóżka, wyjść na spacer i zwyczajnie porozmawiać.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie oraz Zastępcy Burmistrza Panu Wiesławowi Witkowskiemu, za sfinansowanie wycieczki do Wrocławia.

Kadra i uczestnicy WTZ

Fundacja Eudajmonia zaprasza

Fundacja Eudajmonia zaprasza

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana Pani Agnieszka Madura zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 43KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl