Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 738 KB)

Załącznik nr 1 formularz zgłoszenia (plik DOC, 105 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały wybrane:

1. pani Renata Gorlicka zamieszkała w Dzierżoniowie.

2. pani Ewa Kaczorowska zamieszkała w Żarowie

Pełna treść informacji, skan dokumentu (plik PDF, 45 KB)

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w temacie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Pełna  treść zapytania, skandokumentu (plik PDF, 1522 KB)

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na psychologa została wybrana pani Magdalena Turowicz zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji, skan dokumentu (plik PDF, 50 KB)

Kolejne terminy wsparcia dla uczestników projektu "Droga do Aktywności"

Podajemy kolejne terminy spotkań dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014:

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl