Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom środka interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Cetrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" rozstrzygniętego w dniu 21.02.2018r. wybrane zostały najkorzystniejsze oferty Wykonawców. Szczególy w załączonym dokumencie.

Pełna treść informacji o wyborze oferty (plik PDF, 111KB)

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Od grudnia 2017 roku, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, działa Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w związku z brakiem ofert konkurs na stanowisko specjalista pracy z rodziną nie został rozstrzygnięty.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 21KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.02.2018 r. do godz. 09:00, wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 82KB)

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Od 19 lutego do 23 lutego 2018 r.  potrwa „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.  W tym czasie pokrzywdzeni będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i informacji.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl