Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Nakręć się na sukces!

Ministerstwo Rozwoju wraz z Portalem Interia.pl ogłosiły trwający do 15 października 2016 r. konkurs „Nakręć się na sukces", którego celem jest promocja wsparcia, jakie oferują Fundusze Europejskie. Nagroda główna - 100 000 zł!

REKRUTACJA DO PROJEKTU ,,Droga do aktywności 2". ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Plakat projekt "Droga do aktywności 2"

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty z uwagii na bra ofert konkursowych.

Międzypokoleniowy Bieg Pojednania

Projekt "Rodzina bez przemocy" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie skuteczności działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie powiatu świdnickiego.
Międzypokoleniowy Bieg Pojednania w Krzyżowej rozpoczyna działania w tym obszarze integrując uczestników w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny.
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Krzyżowa 29.09.2016 r.
Start godz. 10:00

Zgłoszenia do biegu przyjmuje Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyska 25-27:
Zuzanna Panek: tel. 74 851 98 19; e-mail: pzlzs_swidnica@onet.pl
Leszek Noworól: tel. 607 13 30 24; e-mail: lzs@lzs.info.pl

Przypominamy

 Uwaga studenci – 10 października 2016 r. kończy się nabór wniosków do programu "Aktywny samorząd".

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl