Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ulotka informacyjna

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 290KB)

Nabór wniosków na dofinansowanie w systemie SOW

Od roku 2020 zostały aktywowane nabory wniosków w formie elektronicznej na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z takiej pomocy w formie elektronicznej poprzez elektroniczne złożenie wniosku w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia.

Aby z niego skorzystać potrzebne jest:

  • dostęp do Internetu
  • konto w systemie SOW
  • Profil Zaufany

Wszelkie informacje w poniższym linkach:

 

Ogłoszenie o zmianie umowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie umowy na roboty budowlane.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 46KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na zadania"

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 92KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl