Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Kondolencje

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie".

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 947 KB)

Wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej

W dniu 23 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy odbyło się spotkanie informacyjne z wychowankami rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy w tym roku kończą 18 lat.

Akademia Inspiracji DWUP

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się spotkanie z cyklu Akademii Inspiracji DWUP dot. kompleksowych projektów ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Kalita kierownik Oddziału ds. Oceny Wniosków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zmiany w zasadach przyznawania dofinansowania dla studentów

Uwaga studenci! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w zasadach przyznawania dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w 2017 roku w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl