Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie: udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referent

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Miejsce wykonywania pracy: Zespół ds. Świadczeń
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2018

Zmiana terminu grupy wsparcia w Strzegomiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy w dniu 12 listopada 2018 r., odwołuje się grupę wsparcia realizowaną w Strzegomiu dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Nowy termin grupy wsparcia: 19 listopada 2018 roku, godzina 16.00-17.30.

UWAGA! Upływa termin składania wniosków ze środków PFRON

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2018 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.
     
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2018 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

Bezpieczni w służbie i w pracy

W dniu 25 października br. w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i pracy” przeprowadzono szkolenie dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy. Szkoleniem objęto grupę 24 osób.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl