Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Rządowy program „Dobry start”

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku :

- rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 300,- zł na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w wersji papierowej (wzór wniosku udostępniony będzie przez PCPR w terminie późniejszym). Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września b.r. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością p.n. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 579 KB)

Formularz zgłoszenia (plik PDF, 734 KB)

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2019 r. Informacje dotyczące procedury zgłoszenia można uzyskać u Pani Joanny Piechowicz lub Pani Olgi Czajki pod numerem telefonu: 74/856-58-15 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ulicy Żeromskiego 16/8, 58-100 Świdnica w pok. nr 1

< czytaj więcej >

Zapraszamy na biesiadę

Zaproszenie na biesiadę

ŻYCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl