Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania pn. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r.", Zarząd Powiatu w Świdnicy Uchwałą nr 536/21 z dnia 08 czerwca 2021r. zlecił realizację ww. zadania Fundacji Ziemi Świdnickiej "SKSK" z siedzibą w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 62A.

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021- 2023

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 420KB)

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021-2023 (plik DOCX, 681KB)

Od dnia 01 czerwca 2021r. w związku ze zmianą siedziby Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej obowiązują nowe numery telefonów:

  • 74/ 851 50 36
  • 74/ 851 50 37
  • 74/ 851 50 38

W dniu 04 czerwca 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Świdnicy będzie nieczynne.

Od dnia 27 maja 2021 r. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy mieścić się będzie w siedzibie PCPR przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy. Zespół usytuowany jest na II pietrze, w pokojach nr 205, 204, 203 oraz 2021.

„Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie”
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            James M. Barrie


Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego podziękowania za trud wychowania i okazane serce oraz życzenia radości i satysfakcji z opieki nad dziećmi, składają:

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy