Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu (plik DOCX, 18KB)

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy poszukuje osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Świdnicy.

(czytaj więcej)

"Zajęcia klubowe w WTZ" - przyjmowanie wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w 7 sierpnia 2018 r. Starosta Świdnicki Zarządzeniem nr 42/2018 wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15 do przyjmowania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinasowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu,, Zajęcia klubowe w WTZ” .

Jednocześnie informuje się, że w roku 2018 termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 8.08.2018 r. a upływa z dniem 22.08.2018 r.

Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu ,,Zajęcia klubowe w WTZ” w Powiecie Świdnickim (plik DOCX, 15KB)

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w Powiecie Świdnickim (plik DOCX, 28KB)

Konkurs ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 22 sierpnia 2018 r.

(czytaj więcej)

Informacja o programie "Zajęcia klubowe w WTZ"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl