Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana Pani Halina Gorgol zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 41KB)

Usługi specjalistycznej pomocy dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż dnia 14 listopada br. rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – usługi specjalistycznej pomocy: fizjoterapia dla dzieci i młodzieży, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Indywidualne zajęcia mają na celu poprawę stanu zdrowia dziecka. Skierowane są do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia w sferze fizycznej, wady rozwojowe i wady postawy. Fizjoterapia zlecona jest przez lekarza w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i dostosowana do rodzaju schorzenia/dysfunkcji.

Wykonawca: REH-MED Sp. z o.o., ul. Zagony 30A, lok. 1, 54-614 Wrocław/ miejsce realizacji: Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 58-100 Świdnica.

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS prowadzi pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadkom i osób im najbliższych.

Pomoc świadczona jest w następujących formach:

 1. udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje,
 2. pomoc psychologiczną i psychiatryczną,
 3. finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych,
 4. finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 5. finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 6. pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media,
 7. pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Wykaz punktów pomocy i dane teleadresowe:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy, ul. Okrzei 11/2 w Kłodzku, tel. 517 601 656,
 • Lokalny Punkt Pomocy w Wałbrzychu, tel. 517 592 784,
 • Lokalny Punkt Pomocy w Świebodzicach, tel. 513 856 116,
 • Lokalny Punkt Pomocy w Ząbkowicach Śląskich, tel. 517 932 524,
 • Lokalny Punkt Pomocy w Boguszowie Gorcach, tel. 509 005 093,
 • Lokalny Punkt Pomocy w Dzierżoniowie, tel. 509 281 371
 • strona internetowa: www.pomoc-pokrzywdzonym.pl
 • adres e – mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Szczegółowych informacji o realizowanym projekcie udziela Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, ul. Okrzei 11/2 w Kłodzku, tel. 517 601 656, e – mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej "RODZINA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy rozpoczyna Program szkoleniowy "RODZINA" dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Osoby zakwalifikowane do szkolenia w dniu 7 listopada 2019 r., pierwsze zajęcia szkoleniowe odbędą w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy w dniu 20 listopada 2019 r., w godzinach od 12:00 do 16:00. Zajęcia prowadzić będą: Pani Magdalena Grześlowska oraz Pani Marta Wierzbowska z Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zapraszamy.

Informacja o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 dokonano wyboru oferty:

Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF,1,6 MB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl