Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje,
że w dniu 7 styczeń 2022r.
będzie nieczynne.

Zamawiający informuje o rozpoczęciu postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) pn. „Usługi społeczne, w tym psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/559850

Termin składania ofert do dnia 14 stycznia 2022 roku do godz. 10:00.

Informuję, że w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.” , Zarząd Powiatu w Świdnicy Uchwałą nr 691/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zlecił realizację ww. zadania Fundacji Ziemi Świdnickiej „SKSK” z siedzibą w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 62 A.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje,
że w dniu 24 grudnia 2021r.
będzie nieczynne.