Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Konkurs plastyczny - "Wesoła pisanka"

Regulamin konkursu plastycznego "Wesoła pisanka" (plik PDF, 109KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadzie zapytania ofertowego w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020” rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019 r. na:

Pełna treść informacji (plik PDF, 259KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadzie zapytania ofertowego na zadanie:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020” do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.03.2019 r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 123KB)

Nabór wniosków

Informujemy, iż w dniu 18 marca br. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Moduł I: w trybie ciągłym od 18 marca do 31 sierpnia 2019 r.

Muduł II:

od 11 marca do 31 marca 2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019)

od 02 września do 10 października 2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2019/2020)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl, Projekty i programy
www.pfron.org.pl

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"

Integracja 1/2019 (153)

W nowym numerze magazynu "Integracja"

  • Nowa prezes w PFRON Marlena Maląg - wywiad
  • PFRON przekazuje 100 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych
  • ulga dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
  • „Bieda, dzieci i nienormalni”- stereotypy na temat osób niepełnosprawnych
  • „Gdy dziecko nie chce już żyć” - samobójcza śmierć dziecka
  • odszkodowania za urazy zimą, czy się ubiegać jeśli nie jest się ubezpieczonym?
  • Jak zostać europosłem.
  • Stwardnienie zanikowe boczne- reportaż
  • Prawo pacjenta do profesjonalnej opieki medycznej

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl