Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4,10 MB)

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci), 
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl), 
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną, 
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, 
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne) 

 Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

 

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

 • Liczba etatów: 1
 • Wymiar etatu: pół etatu,
 • Miejsce wykonywania pracy: Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8
 • Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 311KB)

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych wraz montażem nowych opraw oświetleniowych, zabudowy pionów instalacyjnych i robót towarzyszących w ciągach komunikacyjnych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15."

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 216KB)

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik PDF, 69KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy (plik PDF, 355KB)

Załącznik nr 3 - Przedmiar (plik PDF, 79KB)

Załącznik nr 4 - Projekt pomieszczenia (plik PDF, 1,4MB)

Załącznik nr 5 - Klauzula (plik PDF, 165KB)
 

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” wystartował, można składać oferty!

Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego, także w aspekcie demograficznym (zwiększenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń), poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji oraz narzędzi, kształtujących dobrostan rodzin - to główne cele konkursu.

Więcej szczegółów można znaleźć pod tym linkiem.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl