Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

IV wydanie magazynu „Integracja”

Kolejna porcja ciekawych artykułów i informacji. W magazynie m. in. piękna i fotogeniczna Miss Polski na wózku 2014. Kto lubi fotoreportaże zobaczy również w „Integracji”, co się działo na Stadionie Narodowym zamienionym w gigantyczny basen, na którym rywalizowała w Halowym Pucharze Świata czołówka windsurferów. Byli tam oczywiście kibice z niepełnosprawnością.

„Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”

W dniu 15 września 2014r. w Świdnicy, w auli Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, odbyło się seminarium pt. „Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”

Przedmiotem seminarium było prezentacja modelu intregracji społecznej i zawodowej wychowanków opuszczających placówki np. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka.

Imprezy i wyjazdy wakacyjne w DPS dla Dzieci w Świebodzicach

Imprezy i wyjazdy wakacyjne  organizowane w miesiącach lipiec – sierpień 2014 r. dla podopiecznych  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach..

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC!

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Bezpłatne szkolenie z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień

Fundacja Pozytywka zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień PROJEKT WIP Wiedza – Interwencja – Profilaktyka. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub/oraz z uzależnionymi osobami dorosłymi.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl