Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 12 dni dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostało rozstrzygnięte postępowanie. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 129 KB)

Uwaga studenci!

Przypominamy - 30 marca br. upływa termin I naboru wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii do projektu "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w powiecie świdnickim na lata 2017-2022 r."

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 243 KB)

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w powiecie świdnickim na lata 2017 - 2022 (plik DOCX, 1.27 MB)

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii do projektu "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w powiecie Świdnickim na lata 2017-2022 r."

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 224 KB)

Powiatowy program na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie świdnickim na lata 2017 - 2022 (plik DOC, 1,71MB)

Program Pomocy Dzieciom

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc finansową i merytoryczną w formie dostosowanej do ich potrzeb.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl