Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Otrzymaliśmy dotację!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zostało zakwalifikowane do dofinansowania i otrzymało dotację na realizację działań w tym obszarze.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie” – warsztat podsumowujący

W piątek 17 czerwca 2016 r. dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej wzięły udział w warsztacie integracyjnym połączonym z warsztatem robienia pizzy zorganizowanym w ramach projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” współfinansowanego ze środków pochodzących z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

 

Dobry wolontariat

17 czerwca 2016 r. był naprawdę emocjonującym dniem w Zespole Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Uwierzcie... pod każdym względem:) Tego dnia mieliśmy specjalnego gościa - eksperta Pana Radosława Bednarskiego z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Ubiegaliśmy się o certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

Ostatnie dni na złożenie prac do konkursu "DOBRE WYCHOWANIE"

UWAGA DZIECIAKI!!! Ostatnie dni na zdobycie talonu do sklepu sportowego w wysokości 300 zł.
Prace na konkurs "DOBRE WYCHOWANIE” wykonane w dowolnej formie i formacie należy przesyłać lub dostarczyć na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

IV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 15 czerwca 2016 r. - „wygrywa nie ten kto na pierwszej pozycji triumfuje, lecz ten kto przeszkody pokonuje”

Czwarta cykliczna impreza sportowa zorganizowana  przez Warsztat Terapii  Zajęciowej w Świdnicy. W Turnieju wzięły udział dorosłe   osoby   niepełnosprawne  z placówek  powiatu Świdnickiego   -   8  drużyn sportowych z:  Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w  Świdnicy; Dom Pomocy Społecznej  w Jaskulinie; Dzienny Dom SENIOR - WIGOR  w Świdnicy; WTZ w Strzegomiu;  WTZ w   Mokrzeszowie; Szkoła   Przysposabiająca do Pracy  przy Zespole Szkół  Specjalnych w Świdnicy; Gimnazjum Nr 7 w Świdnicy; Środowiskowy Dom Samopomocy ze Świebodzic.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl